OPŠTE ODREDBE I USLOVI IZNAJMLJIVANJA AUTOMOBILA

U nastavku možete naći Opšte odredbe i uslove iznajmljivanja automobila bez vozača(u daljem tekstu Ugovor) koje se usaglašavaju između KOMPANIJE (u daljem tekstu Bluerent Ugovor) i KLIJENTA (u daljem tekstu Klijent), uključujući dokumenta koja identifikuju obe strane, navedena na prvoj strani Ugovora.

1. SVRHA

Klijenti preuzimaju vozilo koje se iznajmljuje, opisano u Ugovoru o iznajmljivanju, u vidjenom stanju, sa svom propratnom dokumentacijom, gumama, alatima i dodacima, i preuzimaju na sebe odgovornost da o njima vode računa i da vozilom upravljaju u skladu sa Propisima o drumskom saobraćaju i odredbama navedenim u ovim Opštim odredbama i uslovima.

2. PERIOD IZNAJMLJIVANJA

Odredba Ugovora navedena niže na strani 1. ukazuje datum i vreme kada vozilo treba da bude vraćeno. Vreme iznajmljivanja se izračunava za periode od 24 sata, počevši od momenta kada su Klijenti iznajmili vozilo, do trenutka vraćanja vozila, ključeva i dokumenata u Bluerent. Period odlaganja dodatne naaplate pri vraćanju vozila je 59 minuta. Ovaj ugovor ne važi za period iznajmljivanja duži od 89 dana. Ukoliko klijent odluči da ranije raskine Ugovor o iznajmljivanju, ukupna plaćena suma za dane kada vozilo nije korišćeno (uključujući takse) biće zadržana kao naknada.

Isto tako, u slučaju da je Bluerent taj koji reši da prekine iznajmljivanje pre datuma navedenog u Ugovoru, Klijent će imati pravo da dobije od Bluerent-a dvostruku sumu koja je plaćena za dane kada vozilo nije korišćeno (uključujući takse) kao nadoknadu.

3. PRODUŽAVANJA

Klijent je u obavezi da vrati vozilo na dan i u vreme koje je naznačeno u prethodnom pasusu. Ukoliko Klijent želi da produži period iznajmljivanja, on/ona mora da ode do najbližeg predstavništva Bluerent-a radi potpisivanja produženja. Ugovor ne može da se produži preko telefona ili na neki drugi način elektronske komunikacije, osim ako nije drugačije utvrđeno na prvoj strani Ugovora. Depozit koji se polaže kao garancija, ni pod kojim okolnostima ne može da se koristi za produžavanje perioda iznajmljivanja. Bluerent može da naplati Klijentu nadoknadu za sva produženja ovog ugovora. U slučaju da Ugovor ne može da se produži, zato što nema raspoloživih vozila, ili iz nekog drugog razloga, Klijent mora da vrati vozilo u ugovoreno vreme i datum u odgovarajuću Bluerent poslovnicu. U zavisnosti od odredbi i uslova u prvobitnom Ugovoru, možda će biti potrebno potpisivanje novog Ugovora kojim se traži produžavanje perioda iznajmljivanja. U tom slučaju, novi Ugovor poništava ovaj Ugovor.

4. USLOVI VRAĆANJA VOZILA

Klijenti osim izabranog sistema vraćanja vozila, koji se pominje u stavki 7 Ovih odredbi i uslova, imaju obavezu da vrate iznajmljeno vozilo, u stanju u kom je bilo pre iznajmljivanja, zajedno sa svom njegovom dokumentacijom, gumama, alatima i dodacima, na mesto, u vreme i na dan navedeni u Ugovoru o iznajmljivanju. Klijenti ne smeju da menjaju tehničke karakteristike vozila, ključeve i opremu, alate i/ili dodatke, niti da menjaju njegov spoljašnji ili unutrašnji izgled. U suprotnom slučaju, Klijenti treba da plate troškove vraćanja vozila u stanje pre iznajmljivanja, bez nanošenja štete prihodu Bluerent-a za period kada vozilo nije dostupno za iznajmljivanje zbog servisiranja ili bilo koje druge štete koju trpi Bluerent.

5. IZOSTANAK VRAĆANJA VOZILA

Izostanak vraćanja vozila na dan i u vreme kada je naznačeno u Ugovoru, ovlašćuje Bluerent da Klijentima naplati svaki dan korišćenja vozila, nakon što je trebalo da bude vraćeno. Bluerent će takođe naplatiti kaznu od 40 eura za svaki dan kašnjenja kako bi pokrio štetu koja mu je naneta. Ako je vraćanje vozila odloženo za više od 59 minuta od potpisivanja Ugovora o iznajmljivanju, Klijentu će biti naplaćena ista suma. Na isti način, vraćanje ili ostavljanje vozila na drugom mestu od onog određenog Ugovorom, daje Bluerentu pravo da zahteva od klijenata da plate/i

Iznajmljivanje za svaki dodatni dan potreban da se vozilo povrati i vrati u stanje pre iznajmljivanja, kako bi ponovo moglo da se iznajmljuje, 40 eura nadoknade za gubitak zarade, i troškove pomeranja ili vuče vozila, putarine, čuvanja ili nadzora od zavisnosti od slučaja, do mesta vraćanja vozila naznačenog u Ugovoru, a kako je navedeno u rasporedu koji možete da pronađete na www.bluerent.rs. Uslučaju da vozilo nestane ili da nije vraćeno, Bluerent zadržava pravo da pokrene pravni postupak protiv Klijenta pred nadležnim vlastima sa punom težinom i svim zakonskim posledicama. Jednostrano produženje Ugovora od strane Klijenata, smatraće se nezakonitim korišćenjem vozila i u tom slučaju će se Klijent smatrati odgovornim za svaku štetu nanetu vozilu.

6. PLAĆANJA I NAČINI PLAĆANJA

6.1 Plaćanja

Klijenti plaćaju Bluerent-u

A) Troškove iznajmljivanja vozila, osiguranja i takse određenje važećim tarifama Bluerent-a (u daljem tekstu Standardne tarife) koje su unapred saopštene klijentu. Primenjivanje unapred dogovorenih tarifa zavisi od vraćanja vozila na ugovoreno mesto, u određeno vreme i na tačan dan. Tarife mogu da variraju u zavisnosti od doba godine i određenog predstavništva, i u tom slučaju je klijentova odgovornost da proveri koja se tarifa primenjuje.

B) Iznos je povezan sa odabranim sistemom vraćanja vozila (stavka 7)

C) Sve ostale stavke koje se tiču Klijenata, a prema Bluerentovom Ugovoru i komercijalnim odredbama i uslovima.

6.2 Plaćanje koje je posledica Klijentove neadekvatne upotrebe. Nakon završetka perioda iznajmljivanja, Klijent plaća Bluerent-u svaki iznos koji je rezultat sledećih stavki.

A) Naknada za SPECIJALO ČIŠĆENJE, za troškove nametnute dodatnim uslugama čišćenja zbog primetnoneadekvatnog stanja u kom se vozilo nalazi u vreme njegovog vraćanja, najviše do 150 eura

B) Do 280 eura za troškove izazvane gubitkom dokumentacije ili ključeva vozila, i-ili slanja ključeva u određeno predstavništvo, u slučaju gubitka, loma ili vraćanja ključeva u drugo predstavništvo u kom vozilo nije preuzeto, ili za bilo koju drugu okolnost koja se pripisuje Klijentu zbog koje se vozilo povlači iz upotrebe.

C) Troškovi vuče u slučajevima navedenim u različitim stavkama ovog Ugovora.

D) Svi troškovi koji se nameću zbog gubitka, krađe, propadanja ili oštećenja bilo kog dela vozila ili čitavog vozila, kao i svih problema izazvanih korišćenjem pogrešne vrste goriva.

E) Sve putarine, kazne, sankcije i troškove suda nametnute kršenjem putnih propisa, zakona, pravila i lokalnih zakona (uključujuči putne naplate i ograničenja za motorna vozila, gde navedene postoje) koje je napravio Klijent tokom perioda iznajmljivanja, a namirio ih je Bluerent.

F) Uprkos gore navedenom, Bluerent zadržava pravo da naplati Klijentu dodatnih 40eur za administrativne troškove obrade i slanja obaveštenja o napred pomenutim kaznama nadležnim vlastima.

G) Troškove popravke štete nanete vozilu u slučaju sudara u bilo kom od sledećih slučajeva:

– Vozilo nije korišćeno u skladu sa ugovorenim odredbama i uslovima.

– Formular za izveštaj o nesreći ili Declaracion Amistosa de Accidente (DAA ili Prijateljski izveštaj o nesreći) ili Informe di Siniestro (Izveštaj o sudaru) – nije na vreme bio popunjen i poslat Bluerent-u ili daje netačan prikaz činjenica.

– Šteta je naneta vozilu zbog Klijentove pogrešne procene visine vozila

– Nije uzeto dodatno osiguranje (vidite stavku 8)

H) Troškovi „Naknade za administraciju sudara“ najviše do 150 eura.

Sve iznose koji proističu iz navedenih razloga, Bluerent naplaćuje direktno Klijentu, koristeći elektronski ili ekvivalentan sistem  plaćanja koji je korišćen za iznajmljivanje vozila, uz saglasnost Klijenta da Bluerent naplati navedene troškove. Na isti način Bluerent zadržava pravo da naplati Klijentu naknadu za gubitak zarade usled nemogućnosti korišćenja oštećenog vozila. Ova nadoknada će se izračunavati prema broju dana potrebnih za popravku vozila koje utvrđuju ili nezavisni procenitelji ili se utvrđuje posle popravljanja vozila, računajući kao jedan dan svakih osam časova rada uloženog od strane radionice kao osnovu za kvantifikovanje dnevne tarife po kojoj je vozilo bilo iznajmljeno. Dani kada vozilo ne može da se koristi, računaju se kao dani kada vozilo nije vraćeno na naznačeni dan i zato će se naplaćivati dodatnih 40 eura dnevno, naznačenih u prethodnoj stavki.

6.3 NAČIN PLAĆANJA

Vlasnik kreditne kartice treba da pokaže kreditnu karticu koja je korišćena pri preuzimanju vozila. Kreditna kartica koja se koristi, treba da bude na ime iste osobe koja preuzima Ugovor o najmu.Plaćanje iznajmljivanja vozila i svih dodatnih stavki, možeda se izvrši u valuti koju odabiraju Klijenti. Prihvataju se različite valute, u skladu sa odredbama i uslovima banke koja obrađuje plaćanje.

7.  PRELAZAK GRANICE

Korisnik može sa vozilom putovati van teritorije Srbije i o tome nas mora obavestiti pre početka najma. Taksa za prelazak granice iznosi 36 evra za ceo najam. U slučaju da se klijent odveze van granica Srbije bez naše dozvole biće mu dodatno naplaćeno još 40 evra. Klijenti koji putuju van države Srbije preuzimaju odgovornost da sami reše potencijalne poteškoće u toku putovanja ili uz našu pomoć koristeći usluge koje su ispod navedene:

  1. Zamena automobila uz doplatu 0.6 evra/Km
  2. Popravka automobila uz doplatu 0.6 evra/Km za troškove puta u oba pravca plus troškovi popravke automobila.
  3. Usluge šlep službe po ceni 1.4 evra/Km

U slučaju udesa ili drugih neprilika koje se mogu desiti u toku putovanja van Srbije. U suprotnom, korisnik je dužan, na svoju odgovornost, dopremiti automobil na teritoriju Srbije kako bi ostvario pravo na potpunu podršku od strane kompanije Bluerent doo. Koja  odgovara za 24-oro časovnu pomoć na putu samo na teritoriji Srbije. U slučaju nezgode na I van teritorije Srbije klijent mora agenciji za iznajmljivanje dostaviti POLICIJSKI zapisnik. U slučaju da klijent želi putovati van teritorije Srbije, a nije naglasio prilikom rezervacije, mora se osigurati od štete tako što će uzeti SUPER OSIGURANJE OD ŠTETE, uz obavezan depozit.

8. OSIGURANJE I POKRIĆA

8.1 Obaveno osiguranje i osiguranje civilne odgovornosti

Tarife iznajmljivanja uključuju obavezno osiguranje i Osiguranje civilne odgovornosti radi pokrivanja štete trećim osobama koje su nastale kao rezultat korišćenja i vožnje vozila. Ova pokrića su zagarantovana i preuzima ih osiguravajuće društvo kompanije Bluerent, a odnose se na opšte polise osiguranja i njene posebne klauzule i zakone. Potpisivanjem ugovora o iznajmljivanju vozila, klijent prihvata uslove ove polise osiguranja koja je dostupna na zahtev Klijenta.

8.2 Bluerent osnovno pokriće

Tarife iznajmljivanja uključuju i Bluerent Osnovno Pokriće za štetu koja je naneta vozilu pri:

a) Sudaru

b) Krađi

c) Slučajnom požaru i delima vandalizma

Bluerent osnovno pokriće uvek procenjuje višak za svaku štetu za koju je klijent direktno odgovoran (vidite Posebne uslove na strani 1 ovog Ugovora). Višak treba da bude zagarantovan polaganjem odgovarajućeg depozita ili uzimanjem dodatnog pokrića.

Bluerent pokriće će uvek biti važeće, dokle god su ispunjeni sledeći uslovi:

a) Klijent u slučaju sudara šalje komletne detalje o trećoj osobi i potencijalnim svedocima pre isteka 48 sati kao i popunjen izveštaj o nesreći “Ugovoren izveštaj o činjenicama” DAA sa navedenim registarskim oznakama vozila, imenom i adresom treće osobe, okolnostima sudara, crtež nezgode, naziv osiguravajuće kompanije trećeg lica i u koliko je moguće broj polise osiguranja. Sve ovo treba da potpišu oba vozača koja su učestvovala u nesreći, ili u koliko nema izveštaja o nesreći, izveštaj o šteti koji će obezbediti Bluerent.

b) Osiguravajuća kompanija neće dobiti da prihvati štetu u slučaju da vozač vozila nije bio u fizičkom i mentalnom stanju koje zahteva potpis o drumskom saobraćaju.

c) Svaki sudar, krađa, požar ili delo vandalizma koji se nisu dogodili tokom neovlašćenog korišćenja, kao što je navedeno u tački 10, ili koji krše bilo koji od uslova ovog ugovora, i

d) Klijeni su poslali obaveštenje o sudaru, krađi, požaru ili delu vandalizma koji su naneti vozilu tokom 48 sati od događaja, zajedno sa relevantnom dokumentacijom (izveštaj o nesreći, izveštaj nadležnima, itd)

8.3 Dopunsko pokriće

Tarife iznajmljivanja ne uključuju osim ako nije drugačije naznačeno, bilo kako Dopunsko pokriće, koje dozvoljava smanjenje od odgovornosti Klijenta, štete i iznosa utvrđenog na strani 1. Gore pomenuto pokriće može da se ugovori pri preuzimanju vozila ili unapred pri rezervisanju, i biće važeće jedino u koliko klijent ispunjava potrebne uslove za Bluerent osnovno pokriće.

9. KLIJENTOVE OBAVEZE U SLUČAJU NESREĆE I DRUGIH OKOLNOSTI

U slučaju nesreće, klijenti treba da:

a) Pošalju Bluerentu komletne detalje o trećoj osobi i potencijalnim svedocima pre isteka 48 sati, kao i popunjen Izveštaj o nesreći “Ugovoren izveštaj o činjenicama” DAA, sa navedenim registarskim oznakama vozila, imenom i adresom treće osobe, okolnostima sudara, crtež nezgode, naziv osiguravajuće kompanije trećeg lica, i ukoliko je moguće broj polise osiguranja. Sve ovo treba da potpišu oba vozača koja su učestvovala u nesreći, ili u koliko nema izveštaja o nesreći ” izveštaja o šteti” koji će obezbediti Bluerent.

b) Odmah obavesti nadležne vlasti ukoliko treba da se istraži krivica trećeg lica ili u koliko je neko povređen.

c) Ne napusi iznajmljeno vozilo bez preduzimanja potrebnih mera zaštite. U slučaju dela vandalizma, požara, krađe ili nestanka vozila, klijent treba da obavesti Blueren o događaju i da prijavi događaj nadležnim vlastima kao i da pošalje izveštaje Bluerentu što je brže moguće.

10. NEOVLAŠĆENO KORIŠĆENJE

Obaveza klijenta je da vozilo koristi sa dužnom pažnjom u skladu sa njegovim karakteristikama, i da poštuje Propise o drumskom saobraćaju, izbegavajući sve situacije koje mogu da prouzrokuju štetu vozila ili trećim osobama. Isto tako, obaveza klijenta je da ne dozvole nikome, osim onih koji su ovlašćeni prema ugovoru o iznajmljivanju vozila da upravljaju vozilom. Klijenti su odgovorni za svaku štetu nanetu vozilu ili trećim licima usled korišćenja ovih uslova. Nepoštovanje uslova iz ovih delova će se smatrati neovlašćenim korišćenjem. Klijenti su u potpunosti odgovorni za oštećenje unutrašnjeg ili spoljašnjeg dela vozila, usled neovlašćenog korišćenja i moraju da snose troškove, navedene ranije u odeljku 6. u slučaju tužbe, Klijent mora da snosi sve sudske i advokatske troškove, čak i ako se ne ukaže potreba za učešćem potonjeg u procesu gonjenja. Neovlašćeno korišćenje uključuje, ali nije ograničeno na sledeće slučajeve navedene ispod, u svrhu primera:

– Guranje ili vuča drugog vozila v

– Vožnja po zonama koje nisu odgovarajuće za gradski saobraćaj, kao što su plaže, trkačke staze, šumske staze, vožnja drugorazrednim putevima, itd.

– Vožnja prašnjavim putevima i izuzetno loše asfaltiranim putevima koji mogu da oštete donji deo vozila

– Vožnja u zabranjenim zonama, naročito na aerodromskim putevima ili drugim putevima sa aerodromskim i /ili vojnom namenom.

– Namerno ophođenje u trenutcima kada pokazatelji u vozilu daju poruke upozorenja za koje klijent garantuje da poznaje kad potpisuje ovaj ugovor.

– Prevoz robe i životinja a posebno supstanci koje su zapaljive ili otrovne za vozilo i ljude koji u njemu borave.

– Prevoz osoba ili robe za koje klijent biva direktno ili indirektno plaćen.

– Davanje vozila u podzakup.

– Korišćenje vozila za protivzakonite radnje.

– Prevoz broja putnika i količine prtljaga koji nisu dozvoljeni za dati model vozila.

– Manipulacija daljinomerom. Klijenti su u obavezni da prijave Bluerentu svaku nepravilnost u radu daljinomeru.

– Prevoz prtljaga ili bilo kojih drugih stvari na krovu, čak i pri korišćenju odgovarajućeg krovnog prtljažnika za te namere.

– Oštećenje vozila usled ostavljanja primamljivih predmeta na videlu u unutrašnjosti vozila.

– Prljanje unutrašnjosti vozila u meri većoj nego što se to očekuje nakon razumne i pažljive upotrebe vozila.

– Vožnja vozila u umornom stanju, kada se vozač ne oseća dobro ili se nalazi pod uticajem prekomerne upotrebe alkohola, lekova ili droga.

– Nesmotrena vožnja

– Korišćenje vozila za davanje časova vožnje u bilo kom vidu i/ili učenje posebnih tehnika vožnje.

– Vožnja uz nepoštoštovanje saobraćajnih propisa.

– Vozilom upravlja osoba koja nije ovlašćena ovim Ugovorom da vozi, bilo kao Klijent i/ili suvozač

– Vožnja vozila izvan geografskih ograničenja navedenih u Posebnim uslovima predstavništva za iznajmljivanja vozila u kojoj ugovor počinje.

– Nastavak korišćenja vozila nakon isteka perioda iznajmljivanja. Klijentova neovlašćena upoteba vozila daje ovlašćenje Bluerentu da raskine Ugovor o iznajmljivanju ranije, usled korišćenja ugovorne obaveze Klijenta, i gde je to primereno, potraživanje naknade za svaku štetu nanetu na ovaj način.

11. DOKUMENTA

Klijenti moraju da imaju važeću vozačku dozvolu, I Pasoš, odobrenu u državi u kojoj se iznajmljuje vozilo i da poseduju vozačku dozvolu najmanj 4 godine. Takođe, minimalna starosna granica vozača mora da bude 25 godina. U koliko nisu ispunjena oba uslova, postoji mogućnost posebnog dogovora, što može dovesti do naknadnih troškova. Klijenti su direktno odgovorni za posedovanje odgovarajuće, važeće i odobrene vozačke dozvole i za nanošenje bilo kakve štete i odgovornosti Bluerentu.

12. ZAJEDNIČKA ODGOVORNOST

Klijenti i/ili ovlašćeni dodatni vozači su zajednički odgovorni za obaveze klijenta prema ovom Ugovoru i odgavarajućim zakonima koji se na isti primenjuju.

13. KRAĐA I GUBITAK LIČNIH STVARI

Bluerent se ne može smatrati odgovornim za stvari koje su ukradene, zaboravljene ili izgubljene unutar vozila.

14. Saobraćajni prekršaji I kazne:

Korisnik je dužan platiti vrednost kazni za ometanje saobraćaja koje je primio u periodu trajanja najma, administrativne troškove I takse prouzrokovane istim. Takodje je duzan da plati sve kazne prouzrokovane nesavesnom voznjom, kao sto su parkiranje na  zelenoj povrsini, trotoaru ili bilo koje komunalne prekrsaje koje moze napraviti. U tom slucaju kijentu se naplacuje komunalna kazne koju Bluerent doo,  dobije od drzavnih institucija a u visini od 600 eur, plus administrativna taksa za postupanje po prekrsaju u iznosu od 40e. Pušenje u vozilima nije dozvoljeno, I ukoliko dodje do nepoštovanja ovog pravila, vrši se, uz naplatu kazne, dodatna naplata u iznosu od 40 evra. U slučaju gubitka registarskih oznaka ili dokumenatcije korisnik je dužan da plati 200 evra.

Korisnik je dužan platiti sumu od 150 evra u slučaju oštećenja ili gubitka GPS uredjaja., Korsnik je u obavezi da plati sumu od 30 evra za svako flekavo sedište u vozilu koje nije bilo flekavo pri preuzimanju. Ukoliko je prednje sediste progoreno cigaretom ili drugim vidom vatre ili žara, korisnik je u obavezi da plati 150 evra po sedištu ili 600 evra ukoliko je u pitanju zadnje sedište.

15. DEPOZIT

Pri potpisivanju ovog Ugovora, od Klijenta se može zatražiti plaćanje depozita koji može da bude srazmeran iznosu tarife i tržišne vrednosti vozila, kako bi mogla da se pruži garancija za ispunjenje opštih i posebnih uslova ovog Ugovora. U slučaju sporazuma o produženju Ugovora, ovaj iznos mora da se uveća u skladu sa brojem dana dogovorenim kao period produžavanja. Ovaj iznos će biti vraćen kada Ugovor bude istekao i nakon provere stanja u kom se vozilo nalazi, kao i provere ispunjenja opštih i posebnih uslova ovog Ugovora. Iz ovog razloga će možda biti potrebno da se zadrži depozit do 30 dana nakon vraćanja vozila.

16. ZAŠTITA PODATAKA

U skladu sa odredbama važećeg zakonodavstva o zaštiti ličnih podataka, Bluerent vas ovde obaveštava da će Vaši lični podaci biti dodati u komjutersku datoteku koju čuva ova kompanija, čije se registrovano predstavništvo nalazi na adresi Novogradska 21, a u svrhe upravljanja uslugama iznajmljivanja vozila i blagovremenog informisanja o promocijama i proizvodima, kao i o onima trećih osoba, ili elektronskom poštom ili na neki drugi prigodan način.Svoju saglasnost možete da opozovete u svakom trenutku poslavši pismo na adresu Novogradska 21, 11080 Zemun, Srbija ili putem elektronske pošte na adresu office@bluerent.rs Na kraju, ovim putem Vas obaveštavamo, da podacima možete da pristupite, da ih promenite ili uklonite poslavši pismo Službi za brigu klijentima kompanije Bluerent na gore navedenu adresu ili putem elektronske pošte na adresu office@bluerent.rs

17. BRIGA O KLIJENTU

Za detaljnije informacije, komentare, tvrdnje ili žalbe, molimo da se obratite preko odeljka klijent na našoj internet stranici www.bluerent.rs

18. MERODAVNO PRAVO REPUBLIKE SRBIJE

Ovaj ugovor se upravlja prema zakonima Srbije. Namera Bluerenta je da sve sporove rešava na prijateljski način. U slučajevima kada to nije moguće, sve sporove između Bluerenta i Klijenata biće rešeni u lokalnim sudovima mesta u kom je vozilo bilo iznajmljeno.

19. PREVOD

Prevodi ovih opštih odredbi i uslova su samo u svrhe informisanja i nisu pravno obavezujući. Jedino se originalni primerak na engleskom jeziku smatra pravosnažnim.

There is no selected car class in current office. Please choose another Class!